Fiskearter i Norge


Fisk er primært vannlevende virveldyr. Det fins nærmere 30 000 fiskearter, med noen flere representanter for havlevende arter enn for ferskvannsarter. Fisk fordeler seg på de følgende gruppene: bruskfisker, kvastfinnefisker, lungefisker, niøyer, slimåler og strålefinnede fisker.
I dagens systematikk har man gått bort ifra å sammenfatte kvastfinnefisker, lungefisker og strålefinnede fisker som beinfisker fordi en slik gruppe er kunstig – lungefisker er f.eks. nærmere beslektet med landlevende virveldyr enn med andre beinfisker. Av samme grunn regner man ikke lenger fisker som noen egen gruppe i systematikken: Også f.eks. bruskfisker står de landlevende virveldyrene nærmere enn niøyene.

Et utvalg av de mest vanlige fiskeartene i Norge:
-
Abbor • -
  breiflabb


 • Breiflabb (Marulk)


 • -
  Arnoglossus laterna
 • -
  Gjedde


 • Gjedde 


 • -
  Oksehodehai


 • Hai

 • -
  Sebrafisk (Danio rerio) • -
  Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
 • -
  Gulfinnetun, Thunnus albacares • -
  Elveniøye


 • Niøyer 


 • -
  Brisling, Sprattus sprattus • -
  Gråsteinbit Anarhichas lupus


 • Steinbit • -

  Firepigget stingsild (Apeltes quadracus)


 • Stingsild


 • -
  Sverdfisk


 • Sverdfisk


 • -
  Ammodytes dubius


 • Tobis (Sil)


 • -
  skjeggtorsk (Trisopterus luscus) • -
  svart-hvitt tegning av uer


 • Uer


 • -
  Europeisk ål


 • Ål

 • Stor takk til teamet hos wikipedia!  DAGENS MEST POPULÆRE

  Hater du reklame? Jeg også... Sjekk ut denne nettleseren >BRAVE< Da surfer du raskt, sikkert og uten reklame, samtidig som du støtter kreativiteten til nettsteder som FISKING. Be Brave!