Isfiske

En fisker fra Sverige skulle ut og fiske på en kald vinterdag. Han bega seg ut på isen med sitt isbor og begynte å bore hull i isen, da en stemme sa:
- Det er ingen fisk under isen.
Fiskeren undret seg litt, men valgte å bore videre. Da stemmen igjen sa:
- Det er ingen fisk under isen.
Da spurte svensken:
- Er det deg, Vårherre?
Stemmen svarte:
- Nei , det er ishallinspektøren.

DAGENS MEST POPULÆRE