Karpefisk til plage


Han har lenge hatt det som fisken i vatnet, men nå er det slutt. Inntrengaren som forstyrrar det biologiske mangfaldet i Litle stokkavatn i Stavanger skal ut så han ikkje lenger kan plaga dei som naturleg høyrer heime der.

DAGENS MEST POPULÆRE