Lakselus, sjøørret og laks

Lakselus er i utgangspunktet en naturlig parasitt som til alle tider har vært å finne på vill laksefisk. Lakseluspresset på villfisken har økt i de senere år, noe som har fått store konsekvenser - særlig for sjøørreten. Filmen beskriver overvåking av lakselus på vill laksefisk, gjennomført av NINAs forskere sommeren 2014

DAGENS MEST POPULÆRE